Duke parë Osmanin (r.a.) në ëndërr

Të shohësh Hazreti Osmanin (r.a.), halifin e Zotit tonë (a.s), të çon në zuhd dhe takua, mirësi dhe mirësi, drejt modestisë; Komplimentimi i një personi tjetër tregon gëzim dhe lumturi në këtë botë, arritjen e shkallës së martirizimit në ahiret dhe ta shohësh atë të ofenduar dhe të zemëruar tregon për mizorinë e një shtypësi. (Shih gjithashtu; Kalifët e Profetit Tonë.)

Lexo: 90