Duke parë kohën e luftës në një ëndërr

Të shohësh se e reciton këtë herë ose një varg prej tij në ëndërr ose e lexon vetë është një shenjë e luftës kundër blasfemisë dhe bestytnisë.

Lexo: 32