Duke parë qortim në ëndërr

Sipas Kirmanit (RA): Nëse shihni dikë që ju qorton në ëndërr, nuk mund të ndikoni në askënd. Personi i qortuar në ëndërr do të jetë më i lartë se qortuesi. Kushdo që sheh se po e qorton atë që e qorton në këmbim, do t'i përgjigjet të keqes me të keqe. Të shohësh që një plak i shtetit e qorton, tregon se ai do të shohë një favor nga ai person. Qortim i madh dhe i vogël. Do të thotë ta qortosh. Sipas një transmetimi tjetër: Nëse një person e sheh veten duke u qortuar nga dikush në shumë mënyra në ëndërr, ai do të inatoset ndaj qortuesit dhe i qortuari do të fitojë duke e parë këtë. Qortimi është një shenjë e botës dhe e suksesit të tij, por nuk konsiderohet e mirë për fatin e tij. Ai që qorton ëndërrimtarin, nga ana tjetër, ai që sheh se është i persekutuar në ëndërr, do ta ndihmojë Allahu.

Të ekspozohesh ndaj qortimit të dikujt, të lutesh me një kërkesë, të shih se ai qorton për një arsye të drejtë tregon marrjen e ndihmës hyjnore.

Lexo: 75