Duke parë malin Arafat në ëndërr

Të shohësh këtë mal të shenjtë do të thotë pranim i pendimit, nderit dhe dinjitetit. Qëndrimi këtu për themel nënkupton takimin me personin ose bashkëshortin të cilit i është përkushtuar, mposhtjen e armikut, Zbulimin e sekreteve të fshehura, Shkuarjen në pelegrinazh gjatë sezonit të Haxhit.< /p>

Arafati në ëndërr. për të parë malin, për forcën e besimit, për të qenë në rrugën e drejtë me adhurimin e tij; Duke parë që jeni ngjitur në malin Arafat tregon se ju presin ditë të lumtura.

Lexo: 37