Ëndërrimi i gjakut

Marrja e gjakut në ëndërr; Nëse je person i dëlirë dhe fetar, tregon lumturi, përndryshe tregon telashe nga sasia e gjakut. Për të parë se ju keni nxjerrë gjak nga vena; Interpretohet se do të merrni shumë mallra.

Dëgjimi i fjalëve të pakëndshme; Duke parë që gjaku që ka nxjerrë është i zi dhe i errët është për mirëqenie shpirtërore dhe shëndet trupor, të merret gjak nga ana e djathtë e pronës, të merret gjak nga ana e majtë është stema. e miqve dhe të njohurve, duke parë që gjaku nuk del, edhe pse goditet bisturia ose kryhen procedurat e nevojshme, do të shkaktojë të këqija; , udhëtim, sukses, armiqësi; Ai tregon kthimin e besimit, shkrimin e një kontrate, të qenit nëpunës civil, të jesh në gjendje të bisedosh me shkrimtarë dhe shkrimtarë, vepra dhe sjellje të mira, Një person që merr gjak dhe përdhos njerëzit.

Lexo: 141