Duke parë një varkë prej druri në një ëndërr

Barka prej druri e parë në ëndërr i referohet botës së kësaj bote dhe të mirave që duhen marrë gjatë udhëtimit, dhe varka për dynjanë që duhet marrë në atdhe. Varka është gruaja ose shërbëtorja. Varka i referohet vendit ku do të jetojë ëndërrimtari dhe do të vijë ushqimi. Varka përshkruhet si një bollëk mallrash, bekimesh dhe ushqimesh.

Tasa dhe kupat, pavarësisht çfarëdo, janë një shenjë për të marrë masa paraprake për jetesën e dikujt.

Të shohësh në ëndërr atë njeri. lëpini një tas ose gishtat e dikujt do të bëjë që ushqimi të mbarojë. dhe tregon afrimin e vdekjes.

Ajo përmendet gjithashtu si një varkë, një grua dhe një shërbëtore.

Lexo: 82