Leximi i sures El-Kadr në ëndërr

Sipas fjalëve të Imam Cafer Sadikut (a.s), të lexosh suren El-Kadr në ëndërr; Do të thotë që prestigji juaj do të rritet. Sipas Ibn Sirin, një person që e sheh veten duke lexuar ose dëgjuar suren El-Kadr në ëndërr nuk do të vdesë nëse nuk e sheh shkallën e shpërblimit dhe gradës. Do të ketë jetë të gjatë. Ata marrin atë që duan dhe marrin shumë shpërblime për punën e tyre. Ai është i gjithëfuqishëm dhe i vlefshëm në këtë botë dhe në ahiret. Sipas një transmetimi tjetër: Të shohësh në ëndërr dikë që lexon kaptinën e Kadrit ose një pjesë të tij ose të lexohet në vetvete, nëse është e mirë, tregon bukurinë e gjendjes, shumë shpërblime, jetë të gjatë, fjalë besnike. dhe madhështia e lavdisë. Sipas Kirmanit, leximi i sures El-Kadr në ëndërr tregon se jeta juaj do të zgjatet dhe do të arrini gjërat që dëshironi. Allahu Teala i jep atij shpërblime të panumërta. Dëgjimi i sures El-Kadr në ëndërr tregon gjithashtu vepra të mira, bukurinë e rrugës, shumë vullnet të mirë, jetë të gjatë, fjalën e duhur dhe fjalën e duhur.

Lexo: 81