Leximi i sures Rum në ëndërr

Sipas Abdulgani Nablusit; Kushdo që e lexon suren Rum në ëndërr ose e dëgjon duke e lexuar, një punë që ai dëshiron do t'i plotësohet menjëherë. Ai është më i lartë se kushdo që ka armiqësi mes tyre. Sipas interpretimit të bërë nga Imam Cafer Sadik (a.s), të lexosh suren Rum në ëndërr; Do të thotë se do ta mposhtni armikun. Sipas një transmetimi tjetër: Të shohësh se po lexon suren Rum ose një ajet prej saj në ëndërr tregon për fitimin e pasurisë dhe diturisë, fitoren ndaj armikut. do të thotë. Të shohësh se je duke recituar kapitullin e Rumit ose një pjesë të tij, ose të recituar për veten tënde në ëndërr, nënkupton transferimin e pasurisë dhe njohurive, fitimin, fitoren mbi armikun, përmbushjen e dëshirave dhe dëshirave. Ibn-i Sirîn tha se personi që lexon suren Rum në ëndërr do të arrijë në destinacionin e tij, dëshira e tij do të arrihet.

Lexo: 30