Të shohësh shtëpinë duke u ndotur në ëndërr

Është një shenjë se do të pastroni disa armiq nga jeta juaj, ata nuk pastrohen lehtë. Të shohësh që shtëpia është e ndotur në ëndërr interpretohet si e mirë

Lexo: 97