Duke parë një gjurmë në një ëndërr

Gjurmët e dukshme të këmbës së njeriut tregojnë personin të cilit njeriu e udhëzon në jetën dhe besimin e tij, gjurmët e kafshëve tregojnë dëshirat dhe drejtimet e dëmshme të shpirtit, ndjekjen e rrugës së dijetarëve dhe njerëzve të drejtë dhe zbulimin gjëra të fshehta.

Ndjekja e një gjurme në ëndërr tregon se do të filloni një biznes të ri.

Gjurmët që shihen në ëndrra tregojnë se ngjarjet e së kaluarës do të ringjallen.

Lexo: 91