Ëndërrimi i ndarjes

Kjo nënkupton bashkimin e të veçantave dhe ribashkimin e të largëtve. (Shih gjithashtu; Të thuash lamtumirë.)

Ëndrrat e ndarjes interpretohen ashtu siç janë.

Interpretimi i kësaj ëndrre është e kundërta e takimit me njëri-tjetrin. Ndonjëherë kjo nënkupton humbjen dhe ikjen kur përballesh me armikun.

Lexo: 88