Duke parë Bon në ëndërr

Të shohësh një person naiv tregon inteligjencë të ulët ose një person me zemër që nuk kujdeset shumë për botën dhe nuk kujdeset për botën.

Lexo: 92