Duke parë viçin në ëndërr

Të shohësh një viç në ëndërr është vendi ku një person beson, beson dhe mbështetet në jetën dhe jetesën e tij. Të shohësh që viçi është prej hekuri do të thotë se jeta e tij do të jetë e gjatë; për të parë se është prej xhami, se vdekja është afër; Nëse një burrë sheh viçin e një gruaje dhe e njeh atë, kjo tregon se ai do të martohet me një person shumë të afërt ose një grua që njeh.

Të shohësh që viçi është prej hekuri në ëndërr, të jetë e gjatë; se koha është afër; Të shohësh që viçat janë të ngatërruar së bashku tregon vdekjen dhe frikën.

Lexo: 106