Duke parë një Mirazh në një ëndërr

Mirazhi i parë në ëndërr është një bestytni jo e plotë. prandaj, një person që sheh një mirazh në ëndërr është i privuar nga një dëshirë që ai shpreson se do të realizohet. Mirazhi i parë në ëndërr është mosmarrëveshje, blasfemi ose kundërshtim i stolive të kësaj bote. ndonjëherë të shohësh një mirazh është shenjë e dëshirës dhe dëshirës dhe shpresës për diçka që nuk mund të arrihet. Nëse një person që do të dëshmojë sheh një mirazh në ëndërr, ai do të japë dëshmi të rreme. ose ajo që di ai person është bidat. ndonjëherë mirazhi është një lajm për të qenë origjinal dhe i vërtetë. ndonjëherë një mirazh është një shenjë se një lajmëtar do të vijë nga ana ku shihet.

Shënon dëshirën për kënaqësitë e kësaj bote, dëshirën dhe dëshirën për gjëra që nuk do të ndodhin, lajme të rreme ose lajme që vijnë nga ana që duket si një mirazh.

Mrekullitë në ëndërr. Të shohësh është një detyrë e pamundur. Nëse personi që sheh mirazhin është dëshmitar, fjalët e tij janë gënjeshtra.

Personi që sheh mirazhin në ëndërr do të thotë se ai ka ëndrra që është e pamundur të realizohen.

Lexo: 92