Duke parë velin në ëndërr

Gjërat që fshehin diçka dhe e mbrojnë atë nga rreziqet e jashtme. Gruaja sheh mbulesë për burrin e saj, dhe burri sheh një mbulesë për gruan e tij. (Shih gjithashtu: Shamia e kokës, Hixhabi.)

Të shohësh një vello në ëndërr tregon se po planifikohet një përpjekje e fshehtë dhe e keqe.

Të shohësh një vello në ëndërr tregon se po përgatitet një komplot që mund të çojë në interpretimin e së keqes. Një vello në ëndërr tregon se gjërat që janë të fshehura nuk do të mbeten të fshehura.

Nëse një person mbulon fytyrën në ëndërr, ai fsheh ndjenjat e tij. Mbulesa interpretohet si gjërat që janë të fshehura, gjërat që janë të fshehura. Kushdo që sheh se po mbulon fytyrën do të fshehë ndjenjat e tij. Ata që shohin se dikush tjetër po mbulohet do t'i fshehin veprat, veprat dhe sekretet e tyre. Kushdo që sheh se po mbulon fytyrën do të fshehë ndjenjat e tij.

Të shohësh se po mbulon diçka në ëndërr, të mbash një sekret dhe të kesh kujdes të mos i zbulosh fjalët që të thuhen dhe që nuk duhen shpjeguar të tjerëve. Është një shenjë se jeni duke punuar.

Lexo: 94