Duke parë të vërtetën dhe të vërtetën në një ëndërr

Dëgjimi i Kur'anit dhe miratimi i tij, për të vepruar sipas dekretit të tij dhe përvetësimi i të vërtetave të padështuara që arrijnë te vetja, çon në shpëtim dhe mirëqenie; Të shpëtosh botën dhe ahiretin duke iu dorëzuar së vërtetës, të nënvlerësosh të vërtetën dhe të vërtetën dhe të largohesh prej tyre nënkupton qëndrime, mendime dhe sjellje që janë shkaku i shkatërrimit.

Lexo: 100