Gërmimi i një grope në një ëndërr

Ëndërr të hapë një gropë ose pus për të hedhur dikë brenda, ajo bën një hile dhe ai mashtrim i kthehet asaj. Duke parë që po hap një rrugë ujore, ai aplikon në qeveri për bukën e gojës. Të shohësh se një liqen tjetër është gërmuar për të derdhur ujin e një liqeni në të tregon se një plak i shtetit do të shkarkohet nga puna dhe do të emërojë një tjetër në vend të tij. Ai që sheh se po gërmon fundin e një muri, fiton pasuri; Duke parë se po gërmon nën një gur, kërkon punë një njeriu zemërgur. Duke parë se po gërmon mal, bën biznes me një të keqe, kush e sheh se po gërmon në një minierë, e merr nga pasuria e asaj miniere.

Lexo: 79