Duke parë Papën në ëndërr

Të flasësh me papën në ëndërr do të thotë të nisësh një biznes të dyshimtë; Mesha me Papën është një shenjë e vdekjes së një prej të afërmve të tij. Të marrësh diçka nga Papa do të thotë të paditet nga një i krishterë; Dhënia e diçkaje papës tregon një ndihmë të paçmuar për një të krishterë. Të shohësh veten si papë tregon se do të pësohet një fatkeqësi e madhe.

Të flasësh me papën në ëndërr është një shenjë e fillimit të një biznesi të dyshimtë. Mesha me Papën interpretohet si vdekja e një të afërmi të tij. Të shohësh veten si papë interpretohet si një fatkeqësi e madhe.

të shohësh Papën në ëndërr; të jesh në dyshim për një çështje familjare, të bësh meshë me papën; të shohësh veten të bëhesh papë në vend që të marrësh lajmin për vdekjen e një prej të njohurve të tu; Është shenjë e përjetimit të një fatkeqësie dhe trishtimi të madh.

Të flasësh me papën në ëndërr është shenjë e dëbimit nëse fundi është i dyshimtë. Mesha me Papën interpretohet si vdekja e një të afërmi të tij. Të shohësh veten si papë interpretohet si një fatkeqësi e madhe.

Lexo: 81