Duke u kërcënuar në një ëndërr

Të kërcënosh në ëndërr tregon sigurinë dhe sigurinë, pendimin, bërjen menaxhere ose realizimin e një dëshire që ajo nuk e kishte shpresuar kurrë. Të kërcënuarit në ëndërr tregon se do të jeni të sigurt. Nëse jeni të kërcënuar nga dikush, interpretohet se do ta shihni veten të sigurt.

Të kërcënohesh në ëndërr do të thotë që do të përjetosh gëzim dhe lumturi në një kohë të papritur.

Kur dikush ju kërcënon, për ju interpretohet si guxim. Të qenit i kërcënuar konsiderohet gjithashtu një shenjë sigurie dhe suksesi.

Të kërcënosh në ëndërr tregon se dashuria do të mbizotërojë ose do të bie në dashuri.

Gjykohet se ëndërrimtari do të guxojë. për të bërë diçka që askush tjetër nuk guxon. p>

Nëse dikush e sheh veten të kërcënuar në ëndërr, kjo është shenjë e largimit nga sëmundja e tij. Të trajtohesh tregon të jesh i kujdesshëm, të shmangësh gjërat haram dhe të dyshimta, t'u bindesh ligjeve dhe ndalesave.

Lexo: 83