Duke parë fronin në ëndërr

Ajo që ka ndodhur dhe do të ndodhë për një person tregon një detyrë të rëndësishme për një person kompetent.

Të shohësh fronin suprem të Zotit në një mënyrë të bukur në ëndërr tregon se do të jepet mirëbesim. Sepse Froni është mbretëria e lavdive.

Shkëlqesia e tij Cafer-i Sadik tha:
- Të parit e Arshit në ëndërr përshkruhet me pesë aspekte:
a) Udhëheqja, të qenit shefi,
b) Rif'at, madhështia
c) Grada,
d) Nderi dhe lavdia,
e) Pozita...

Për shih Arş-ı Kerim të bukur dhe të zbukuruar, nënkupton bashkimin me një person të madh dhe marrjen e diturisë, urtësisë, urtësisë, dritës së mirësisë dhe bollëkut prej tij. Të shohësh Fronin në një gjendje të mangët është një shenjë risi dhe çoroditjeje.

Të shohësh Fronin në ëndërr nënkupton lajme të mira dhe fat të mirë. Të shohësh përsëri Fronin tregon arritjen e lartësisë dhe qëllimit midis bashkëmoshatarëve të tij.

Lexo: 102