Duke parë pjekurinë në një ëndërr

Ju informon se mbani përgjegjësi për gjërat që nuk mund t'i përballoni dhe se në fund të këtyre punimeve do të jeni në një situatë shumë të vështirë.

Të informon se merr përgjegjësinë për gjërat që nuk mund t'i përballosh dhe se në fund të këtyre punëve do të jesh në një situatë shumë të vështirë.

Pjekuria në ëndërr është lidhur me të ardhmen.

Lexo: 89