Duke parë të ndarë në një ëndërr

Ai që sheh se diçka ndahet mes disa njerëzve në ëndërr është me drejtësi dhe nuk e lë drejtësinë. Përndryshe, kjo ëndërr interpretohet në drejtim të kundërt. Një person që e ndan pasurinë e tij në një ose më shumë organizata bamirëse, e marton fëmijën e tij me një nga të afërmit e tij. Ai që sheh se e ndan pasurinë e tij për të keqe, sheh të keqen. Kushdo që sheh se e ndan pasurinë mes njerëzve që nuk i njeh, do t'i prishet puna dhe do të jenë të kota përpjekjet e tij.

Lexo: 97