Duke parë një betim në një ëndërr

Shënon vuajtjen, ekspozimin ndaj padrejtësisë ose ndërmarrjen e një detyre. (Shih gjithashtu; Betimi për besnikëri.)

Të bësh një betim në ëndërr është një çështje që nuk mund të anashkalohet. Edhe nëse është e vështirë, një person duhet të përballet me këtë situatë. Të shohësh që dikush tjetër ka bërë një betim për të përmbushur një premtim që i është dhënë, tregon se ai do të marrë favor nga një mik.

Kjo tregon se do të vuash për shkak të mosmendimit të një shoku. Të shohësh se po betohesh në ëndërr tregon ngjarje të trishtueshme për shkak të miqve të pabesë. Do të thotë të jesh i torturuar, të jesh i ekspozuar ndaj padrejtësisë ose të ndërmarrësh një detyrë. (Shih gjithashtu; Betim.)

Lexo: 88