Duke parë një shpat të pjerrët në ëndërr

Personi që sheh në ëndërr se është ngjitur në një kodër të thepisur për nevojat e tij, përpiqet të fitojë botën e tij ose ahiretin në mes të vendosmërisë së tij në ëndërr. Është një shenjë e një shoku dhe partneri të pamposhtur. nganjëherë shpati i pjerrët: "por ai nuk mund ta sulmonte atë shpat të thepisur". Sipas ajetit, është shenjë që e shpëton njeriun nga rreziku. Shpatet e pjerrëta tregojnë gjëra fatkeqe, shqetësuese dhe të rrezikshme. Kështu është për të arritur atje. Të zbresësh në një shpat të pjerrët në ëndërr do të thotë të arrish shpëtimin nga të gjitha këto. ndonjëherë, ata që shohin një shpat të pjerrët do të ndëshkohen dhe do të rrëzohen. Ngjitja e një kodre të pjerrët në ëndërr tregon se ëndërrimtari do të ngrihet në majën e një kodre të pjerrët duke studiuar njohuri, duke bërë politikë të mirë, duke mbajtur fjalën e tij ose duke bërë vepra të mira. Nëse një person sheh në ëndërr se po ngjitet në një kodër të pjerrët ose në një kodër të vogël ose në një çati dhe gjëra të tilla, kjo konsiderohet shenjë se ai person do të marrë atë që dëshiron dhe dëshiron. Nëse një person e sheh atë duke zbritur nga një kodër, një rezidencë ose një mal, ai nuk mund të arrijë atë që dëshiron.

Lexo: 88