Duke parë ndërmjetësimin në ëndërr

Të ndërmjetësosh në ëndërr tregon se përmbushja e dëshirave të tua për shkak të mëkateve të tua është e mundur vetëm me pendimin dhe faljen tënde. Sipas një transmetimi tjetër: Matja në ëndërr është shenjë nderi dhe dinjiteti. Disa përkthyes thanë se ishte një shenjë mashtrimi, dhe disa thanë se ishte një shenjë e arritjes së një favori dhe pasurie duke mos punuar në këmbim të punës së vet. Nëse dikush sheh Ditën e Gjykimit në ëndërr dhe njerëzit vijnë në praninë e profetëve dhe kërkojnë ndërmjetësim prej tyre, dhe profetët nuk ndërmjetësojnë, interpretimi i kësaj ëndrre tregon ngecjen e biznesit dhe përpjekjet për të përmbushur nevojat e popullit të tij. Në Ditën e Gjykimit, ndërmjetësimi i fqinjit është i vlefshëm. Prandaj, nëse një person sheh se fqinji i tij ndërmjetëson për të në Ditën e Kijametit në ëndërr, kjo tregon se ëndërrimtari do të përfitojë dhe do të përfitojë nga fqinji i tij, ai do të gjejë ngushëllim përmes njërit prej miqve të tij ose do të jetë i dobishëm duke dikë që e njeh dhe e njeh në kohë nevoje dhe në kohë të këqija. Është shenjë se një person që sheh fëmijën e tij të ndërmjetësojë për të, do të përfitojë prej tij ose do të përfitojë prej tij. Kjo është shprehja e ndërmjetësimit të tij për një tjetër. Nëse sheh se Kur'ani Azimussan ndërmjetëson për të, ai do të përfitojë nga dituria dhe do të arrijë një gradë të lartë.

Lexo: 85