Abonohu ​​në Dream

Abonimi në një revistë ose gazetë në ëndërr do të thotë një jetë më e lumtur. Tregon se jeta e një personi që pajtohet me diçka në ëndrrën e tij do të jetë ndryshe dhe do t'i japë një drejtim të ri jetës së tij.

Sipas një interpretimi tjetër; Personi që pajtohet në ëndrrën e tij i referohet një personazhi që nuk është i kënaqur me jetën e tij aktuale dhe që kërkon mendime dhe planifikon ta ndryshojë atë. Kjo ëndërr është një shenjë se do të hasni në një ndryshim. Abonimi në ndonjë nga revistat ose gazetat në ëndrrën tuaj tregon se do të keni një mik që i pëlqen të hulumtojë. Abonimi në një vend në ëndërr do të thotë që do të keni ndryshime në jetën e dikujt.

Lexo: 94