Duke parë një boshllëk në një ëndërr

Dëmtimi i sendit që përdor do të shkaktojë thyerjen e tij, pakësimin e dobisë së tij, në kështjellën e armikut, në vende të pjerrëta ose në mal, etj. Të bësh një çarje tregon për t'i dhënë një goditje të rëndë pamjeve dhe mentaliteteve të dëmshme dhe tejkalimin e vështirësive .

Lexo: 85