Prishja e shtëpisë në ëndërr, shembja e shtëpisë

Të shohësh që shtëpia është shkatërruar në ëndërr është gjithashtu shenjë e vdekjes së të zotit të shtëpisë. Kushdo që sheh në ëndërr se ka shkatërruar një shtëpi ose një monument historik, do të jetë i trishtuar, i trishtuar dhe i trishtuar. Nëse një person sheh se i është shkatërruar e gjithë shtëpia ose një pjesë e tij në ëndërr, kjo tregon se një person do të vdesë në atë shtëpi ose se një fatkeqësi e madhe ose një ngjarje e shëmtuar do t'i arrijë ëndërrimtarit. Burri i gruas që sheh tavanin e shtëpisë së saj të rrëzuar në ëndërr, vdes.

Lexo: 41