Shikimi i vitaminave në ëndërr

Shiko; Ilaçe.

Pirja e barnave që përmbajnë vitaminë në ëndërr tregon se duhet t'i kushtohet vëmendje gjendjes tuaj shëndetësore

Marrja e barnave që përmbajnë vitaminë në ëndërr interpretohet si i kushtoni vëmendje shëndetit tuaj kusht.

Lexo: 95