Duke parë bukën e orizit në ëndërr

Bukë orizi; Është një shenjë e lirësisë, bollëkut, parave, mallrave, pasurisë dhe pasurisë. Sepse buka e orizit është një punë e mundimshme. Bërja e orizit në ëndërr është gjithashtu një shenjë suksesi dhe miqësie të mira. Bërja e orizit është dëshmi e përpjekjeve të mëdha për të fituar pasuri dhe gradë.

Të shohësh që mbjell oriz në një fushë në ëndërr i referohet një shërbimi të dobishëm civil, tregtisë së mirë, devotshmërisë, rritjes dhe rritjes së të ardhurave dhe gëzim. Për të parë që mbillni oriz në tokë në ëndërr interpretohet si fëmijë. Të shohësh që mbjell oriz në një vend, por orizi që ke mbjellë ngjitet në tokë në ëndërr i referohet nderit dhe dinjitetit. Sepse fara rritet vetëm kur qëndron në tokë.

Të shohësh që mbjell oriz në një fushë të gjelbër në ëndërr nënkupton përfitime dhe përfitime që do t'i arrish nga një vend i paimagjinueshëm. Duke parë që mbillni oriz
përmendet si diçka që do ta kënaqë Allahun. Sepse orizi është një bekim.

Lexo: 37