Duke parë një inxhinier në ëndërr

Të klasifikosh veprat letrare, të rregullosh gjërat e shpërndara, të riparosh vendet e rrënuara, të bësh ndryshime pozitive ose negative, te pasuria pas varfërisë, të gjesh shërimin nga sëmundjet, inxhinier ndonjëherë të shkatërrojë gjërat që janë ndërtuar. , për të prishur gjërat që janë bërë, për të keqen dhe grindjen; Të shohësh që je inxhinier tregon jetë të gjatë, emërim në një detyrë, nder dhe reputacion. Të shohësh veten si inxhinier tregon se ai do të ketë një jetë të gjatë. Të shohësh veten si inxhinier interpretohet si jetë e gjatë. Është një shenjë që ju duhet të ekzaminoni punën që ju është dhënë me shumë kujdes dhe përpikëri dhe ta bëni atë në përputhje me rrethanat. Sipas një transmetimi tjetër: Të shohësh një inxhinier në ëndërr është shenjë se diçka e begatë do të shkatërrohet, një vend i rrënuar do të begatojë, grindje dhe grindje. Kushdo që sheh se është inxhinier në ëndërr, do të ketë jetë të gjatë. Të shohësh një inxhinier është një shenjë e të qenit i pasur pas varfërisë dhe fitimit të shëndetit pas sëmundjes.

Lexo: 115