Duke u zbuluar në një ëndërr

Pezullimi i një personi që ka një pritshmëri të tillë në ëndrrat e tij do të thotë se puna e tij do të konsolidohet. Tregon se një person që nuk e pret një gjë të tillë do të sillet i plogët në të qenit mirënjohës për punën e tij. Në përgjithësi, të shohësh që je i pezulluar në ëndërr tregon se nuk duhet të kesh frikë të pabaza. Me fjalë të tjera, nëse oficeri e sheh se është i suspenduar, do të thotë se do të qëndrojë në detyrën aktuale për një kohë të gjatë. Si rezultat, të qenit i pezulluar në ëndërr tregon promovim në punën tuaj. Të shohësh që je i pezulluar në ëndërr tregon se nëse personi nuk është nëpunës civil, ai do të marrë detyrën në një institucion publik. (Shih gjithashtu të pushosh nga puna në ëndërr).

Lexo: 92