Çfarë do të thotë të mashtrosh në ëndërr?

Të tradhtosh në ëndërr nuk është një ogur i mirë në përgjithësi. Sepse, në një hadith-i sherif thuhet: "Kushdo që na mashtron, nuk është prej nesh". Ai që e sheh këtë ëndërr duhet të jetë shumë i kujdesshëm dhe të mos zemërojë askënd.

Të mashtrosh dikë në ëndërr; Kush na mashtron nuk është prej nesh. Sipas hadithit, tregon për pendim.

Të mashtrosh dikë do të thotë të largohesh nga rruga e drejtë; Të mashtrohesh nga dikush tregon sukses me ndihmën e Allahut. Nëse ëndërrimtari i mashtrimit është tregtar, do t'i ndërpritet rroga nëse është nëpunës civil ose punëtor dhe sëmundja i rritet nëse është i sëmurë.

Lexo: 91