Duke parë zvarritjen në ëndërr

Të shohësh fëmijën duke u zvarritur do të thotë që dyert e fatit do të hapen në të ardhmen e afërt, gjërat do të shkojnë mirë; Zvarritja e një të moshuari tregon se ai do të tërhiqet në biznes, do të jetë i gjymtuar ose nuk do t'i përmbushë plotësisht rregullat e namazit (tadil) edhe pse ai është në gjendje.

Zvarritja në ëndërr tregon se ka ende ende. koha për të arritur sukses.

Të shohësh që po zvarritesh si fëmijë në ëndërr tregon se nëse je i varfër, do të bëhesh i pasur dhe i begatë, dhe nëse je i pasur, do të bëhesh i varfër. Sipas një transmetimi tjetër: Zvarritja në ëndërr tregon të qenit i gjymtuar, ose falja e namazit ulur pavarësisht se mund të qëndroni në këmbë. Ndonjëherë është një shenjë për të hequr dorë nga udhëtimi, për të qenë përçmues ose për të gabuar në mendime dhe përpjekje. Nëse ëndërrimtari është i varfër, kjo është një shenjë se ai është i pasur dhe bën përpjekje për të siguruar mbështetjen e tij, nëse është i pasur, ai është i varfër dhe ndonjëherë është shenjë e rënies në dashuri me njerëzit.

Lexo: 80