Duke parë një sakat në ëndërr

Shënon paaftësinë në dëshirë dhe dëshirë, të paaftë për të arritur disa gjëra me forcat e veta.

Një pengesë e papritur.

Lexo: 103