Duke parë një jetim në ëndërr

Të shohësh që je të ngrënë ose të bëhesh jetim do të thotë të jesh i përbuzur, të shohësh një jetim, të jesh fitimtar dhe të marrësh të drejtën e tij nëse ai ka ndonjë lidhje me armikun e tij, të përkëdhelësh kokën e një jetimi ose të ushqeje atë dhe merr nën mbrojtjen e tij tregon lumturi në këtë botë dhe në ahiret.

Të shohësh një jetim në ëndërr do të thotë se do të dëmtosh njerëzit rreth teje për shkak të veprimeve të tua pa menduar.

p>

Të shohësh një person të cilit i ka vdekur babai në ëndërr, ta ndihmosh atë, të veprosh për ta bërë atë të lumtur interpretohet me gëzim dhe lumturi të madhe.

< p>Një person që sheh një jetim në një ëndrra duhet të bëjë mirë. Nëse një person e sheh veten jetim, ai do të futet në telashe. Të jesh jetim në ëndërr do të thotë të jesh i përbuzur. Kushdo që e sheh veten jetim në ëndrrën e tij, do të përbuzet. Nëse një person që sheh një jetim në ëndërr ka të drejtë mbi armikun e tij, ai do ta fitojë atë dhe do ta mundë armikun e tij. Një person që e sheh veten jetim në ëndërr, do të ofendohet nga gruaja e tij, financiarisht ose gjërat që i atribuohen.

Lexo: 88