Duke parë një farë luleje në ëndërr

Në përgjithësi, duke parë që mbillni fara lulesh ose llamba për të rritur lule në ëndërr interpretohet se do të arrini atë që shpresoni. Por kjo tregon se atij i duhet kohë për këtë. Duke parë që farat e luleve që ai mbolli po mbijnë, tregon se dëshira e tij do të realizohet së shpejti. Në përgjithësi, të shohësh një farë luleje në ëndërr do të thotë që personi do të jetë i lumtur. Mbledhja e farave të luleve në një ëndërr tregon se trishtimi dhe pikëllimi do të marrin fund. Mbjellja e farave të luleve në një ëndërr tregon zhvillime fitimprurëse që do të zgjasin shumë. Si rezultat, mbledhja e farave të luleve në një ëndërr do të thotë që personi do të marrë atë që dëshiron në një kohë të shkurtër. Lulja merr një punë të re kur sheh farat të mblidhen. Për ta përmbledhur, mbjellja e farave të luleve në një ëndërr është një ëndërr e mirë. Nëse një person sheh ose mbjell një farë luleje në ëndërr; Kjo tregon se dëshira juaj do të realizohet së shpejti. Për më tepër, mbjellja e farave të luleve në ëndërr është një dëshmi se ushqimi do të bëhet i bollshëm dhe i bollshëm. Në të njëjtën kohë, ai nënkupton shërimin e sëmundjeve.

Lexo: 92