Duke parë një ajsberg në ëndërr

Tregon një person krenar që fsheh dashurinë ose urrejtjen e tij, nuk zbulon ndjenjat e tij ose situata, natyra e të cilave nuk mund të kuptohet plotësisht.

Tregon që duhet të jeni më të kujdesshëm në sjelljen dhe veprimet tuaja. Mbajtja e një viçi tregon se ditët e mira vijnë pas ngjarjeve të këqija. Një viç i ngordhur është një shenjë se do të falimentoni dhe do të jeni në gjyq me borxhet tuaja. Mbytja e një viçi interpretohet si një udhëtim që do të ndërpritet. Gatimi i një viçi është një shenjë fitimi në biznes, ngrënia e një viçi është një lajm i mirë. Një viç i sëmurë është një shenjë se një person që nuk është fajtor dënohet padrejtësisht. Do të thotë se do të ketë një vjedhje viçi në shtëpi.

Është një mundësi e mirë që do të shfaqet nga hiçi.

Lexo: 84