Duke parë Hafsa (r.ha) në ëndërr

Të shohësh Hazret Hafzën, vajzën e Hazret Omer tbni Hattabin, një prej grave të Profetit, tregon një gjë të mirë. Nëse një beqar sheh në ëndërr gratë e Profetit tonë, kjo tregon se do të martohet me një grua të drejtë. Përsëri, që një grua të shohë një nga gratë e Profetit në ëndërr tregon një burrë të drejtë.

Të shohësh Hz.Hafizin tregon një gjë të mirë. Nëse një beqar sheh në ëndërr gratë e Profetit tonë, kjo tregon se do të martohet me një grua të drejtë. Përsëri, që një grua të shohë një nga gratë e profetit tonë në ëndërr tregon një burrë të drejtë.

Lexo: 93