Ëndërrimi i shurdhimit

Të shohësh se je i shurdhër në ëndërr dhe nuk mund të dëgjosh atë që flitet, tregon se nuk duhet t'i kushtosh vëmendje bisedave që të rrethojnë. Nëse ju duket se nuk mund të dëgjoni çdo fjalë, do të keni më shumë sukses në biznesin tuaj. Sipas një transmetimi tjetër: Shurdhimi i parë në ëndërr, Allahu (C.C.) për jobesimtarët; Sipas ajetit “(Ata) janë të shurdhër, memecë dhe të verbër”. (Sure el-Bekare, a. 18), është shenjë e mungesës së fesë.

Lexo: 91