Leximi i Ajetul Kursiut në ëndërr

Të lexosh Ayetel Kursi në ëndërr dhe ta shohësh atë duke u lexuar ose lexuar është një shenjë për të hequr qafe problemet dhe për të arritur qëllimin. Të shohësh Ayetel Kursi në ëndërr do të thotë që nëse ka një person të sëmurë në shtëpi, ai do të përmirësohet. Ayetel Kursi në ëndërr do të thotë gjithashtu të marrësh nder dhe dinjitet për personin që sheh ëndrrën. Të shohësh që po lexon ose dëgjon Ayetel Kursi në ëndërr tregon se do të jesh i sigurt dhe i mbrojtur nga fatkeqësitë e botës, se dëshirat e tua do të realizohen dhe jeta jote do të jetë e gjatë. Nëse është i sëmurë ose ka pacient, bëhet më mirë. Të lexosh Ayetel Kursi në ëndërr sepse ke frikë i referohet kujtesës dhe inteligjencës së personit që e sheh ëndrrën. Do të thotë që lutjet e ëndërrimtarit do të pranohen. Kjo ëndërr është e lodhur nga mirësia dhe bukuria. Tregon se jeta e personit që sheh duke lexuar një sure në ëndërr do të ndryshojë pozitivisht dhe ai do të ketë një udhëtim të mbarë. Ky udhëtim mund të jetë pelegrinazh ose umre.

Sipas Kirmanit, një prej dijetarëve islamë, leximi i Ayetel Kursit në ëndërr tregon se do të rrisni fuqinë dhe vlerën tuaj në sytë e njerëzve dhe se ju do të respektohen mes tyre. Caferi Sadik; Kjo tregon se ai do të ketë një integritet fetar dhe inteligjencë, thotë ai. Leximi i Ayetel-Kursi ose dëgjimi i tij i recituar tregon se ëndërrimtari është një person me dritë të zemrës, dituri, mençuri, devotshmëri dhe vera. Sepse emri i Ayetü'l-Kürsî është â'zam.

Të shohësh dikë duke i recituar Ayetel Kursi personit që sheh ëndrrën, interpretohet se pendimi i ëndërrimtarit do të pranohet dhe gjërat që ai dëshiron. gjatë gjithë jetës së tij do të realizohet. Theksohet se do të vendoset nga vështirësitë e tij. Interpretohet se të ardhurat e personit që sheh ëndrrën do të rriten falë suksesit të tij në jetën e biznesit.

Lexo: 134