Leximi i sures Nuh në ëndërr

Sipas interpretimit të Imam Cafer Sadik (a.s), leximi i sures Nuh në ëndërr; Do të thotë se do të jeni të sigurt nga frika dhe ankthi. Të shohësh në ëndërr kohën e Noes ose një pjesë të saj; Tregon fitore ndaj armikut. Interpretohet për të anuluar imoralitetin dhe të keqen. Është një shenjë e zbulimit të mëshirës. Ibn-i Sirîn (rh.a.) tha se fati i ëndërrimtarit do të jetë i mirë, ai do t'i bashkohet grupit të të drejtëve duke u penduar dhe kërkuar falje dhe do të arrijë dëshirën e tij. Është shenjë e zbulimit të së vërtetës dhe mëshirës.

Sipas asaj që tha Ibn Sirin, të lexosh suren Noah në ëndërr do të thotë se fati yt do të jetë i mirë. Të shohësh që po lexon suren Nuh në ëndërr është një dëshmi e fitores ndaj armikut tënd. Është shenjë e anulimit të imoralitetit dhe të keqes. Xhafer-i Sadik gjithashtu e interpretoi kapitullin e Nuhut si vijon.

Ai urdhëron me mirësi, ndalon nga e keqja, fiton armikun e tij, Mensurin dhe bëhet fitimtar.

Lexo: 102