Duke parë zbokthin në ëndërr

Zbokthi në flokë tregon zekatin që nuk jepet, krundet e miellit tregojnë zekatin e pasurisë, të drejtën e të varfërit në pronë, zbokthi gjithashtu tregon pisllëkun dhe pisllëkun.

Në ëndërr, zbokthi interpretohet si një fitim i madh financiar.

Në ëndërr, shitësi i krundeve interpretohet me magazinë. Kushdo që sheh se blen krunde nga një shitës krunde në ëndërr, merr një trashëgimi nga një vend i papritur.

Krundet e grurit tregojnë se ndërgjegjja e dikujt është e pastër.

Të shohësh krunde në një vend të papritur. ëndrra tregon nevojën, mungesën dhe jetesën e varfër. e bën. Kushdo që sheh se blen ose ha krunde bëhet i varfër. Ai vuan për jetesën e tij.

Lexo: 31