Duke parë mprehjen në ëndërr

Thikë, sharrë, etj. Njohja e gjërave nënkupton një zhvillim dhe person që i bën njerëzit të zellshëm. (Shih gjithashtu; Thikë.)

Personi që mpreh diçka si thikë ose gërshërë në ëndërr, ngrihet papritmas dhe bëhet superior në jetë.

Lexo: 81