Duke parë Ebu Bekrin (r.a.) në ëndërr

Të lartësohen mes moshatarëve të tyre, të respektohen nga njerëz të vlefshëm; Kalifatit dhe udhëheqjes për ata që janë kompetentë, ta shohin atë të çon në mirësi dhe mirësi, në bujari, tek djali i tij, në shfaqjen e të gjitha llojeve të të mirave, të jetë dashamirës për njerëzit, tek Hz. Të shohësh Zotin tonë Ebu Bekrin (r.a.) ndonjëherë do të shkaktojë telashe nga ana e fëmijëve, telashe dhe telashe në rrugën e drejtë, duke ulur me të, duke ndjekur Sunetin e Profetit tonë (a.s), duke u dhënë këshilla njerëzve; për të shkuar në pelegrinazh; Të vdesësh si martir; ta shohësh do të thotë të jesh fitimtar duke luftuar në rrugën e Allahut (c.c.). (Shih gjithashtu; Kalifët e Profetit Tonë.)

Profeti në ëndërr. Të shohësh Ebu Bekr Siddik (RA) tregon se do të bësh një mik shumë të mirë, shumë të pastër, do të arrish bekime të shumta, besimi i treguar në ty do të rritet dhe besnikëria dhe sakrifica juaj do të vlerësohen nga të gjithë. Sipas një transmetimi tjetër: Të shohësh Hazreti Ebo Bekrin (R.A.) në ëndërr është shenjë e respektit të lartë mes moshatarëve të tij. Ndonjëherë ta shohësh Atë është shenjë për ta shpenzuar pasurinë në rrugën e Allahut dhe për të ruajtur sadakanë për djalin. Të shohësh Ebu Bekrin është shenjë e dhunës nga djemtë apo vajzat e tij, frika, zhdukja nga sytë dhe gjetja e shpëtimit nga dhuna, xhihad në rrugën e Allahut, shkuarja në haxhi dhe fitimtar ndaj armiqve të tij. Kushdo që e sheh Hazreti Ebu Bekrin të gjallë në ëndërr do të jetë i mëshirshëm dhe i mëshirshëm ndaj robërve të Allahut. Kushdo që sheh se je ulur me Të, do t'i nënshtrohet Allahut. Duke iu përmbajtur Sunetit, ai ia këshillon Umetin e tij Muhamedit.

Të shohësh Hazreti Ebu Bekrin (r.a.) në ëndërr është një shenjë e mbajtjes në mesin e atyre që meritojnë madhështi në mesin e bashkëmoshatarëve të tij. ndonjëherë ta shohësh atë është shenjë për ta shpenzuar pasurinë e tij në rrugën e Allahut dhe për ta ruajtur sadakanë për djalin. Të shohësh Hazreti Ebu Bekrin është shenjë e dhunës nga djemtë apo vajzat e tij, frika, zhdukja nga sytë dhe gjetja e shpëtimit nga dhuna, xhihadi në rrugën e Allahut, shkuarja në haxhi, të qenit fitimtar ndaj armiqve dhe suksesi. Kushdo që e sheh Hazreti Ebu Bekrin të gjallë në ëndërr do të jetë i mëshirshëm dhe i mëshirshëm ndaj përdorimit të Allahut. Kushdo që ju sheh duke ulur me të, i nënshtrohet së vërtetës.

Lexo: 39