Heqja e gjërave shqetësuese në rrugë në një ëndërr

Kjo ëndërr tregon se kur jeni zgjuar, ju jeni një person që i dini rrobat dhe fjalët e tij për urdhrat fetarë ose familjen dhe fëmijët e tij. Përsëri, tregon se mëkatet e ëndërrimtarit do të falen për shkak të fjalëve të tij të buta ose bamirësisë së vogël. Ndonjëherë kjo ëndërr tregon lartësinë e gradës, urdhrin dhe ndalimin, shkarkimin dhe kujdestarinë. Nëse ai vendos një gjemb, gur ose diçka në rrugë që do t'i shqetësojë njerëzit, kjo tregon se ai do të thotë fjalë të këqija, do t'i shqetësojë njerëzit me gjuhën dhe duart e tij dhe ndonjëherë do të jetë bllokues i rrugës. Gjyqtari që e sheh këtë ëndërr është për mizorinë e tij. Ai tregon se ai ose përfaqësuesit e tij vendosin gjëra që nuk mund t'i përballojnë njerëzit dhe i mbajnë ata njerëz përgjegjës për të.

Lexo: 93