Duke parë një repart në ëndërr

Do të thotë që brenda një kohe të shkurtër do të dilni nga situata e vështirë në të cilën ndodheni. Është një pararojë e ditëve më të mira që do të vijnë.

Do të thotë që brenda një kohe të shkurtër do të shpëtoni nga situata e vështirë në të cilën ndodheni. Është një paralajmërues i ditëve të mira që do të vijnë.

Lexo: 80