Ëndërrimi i të qenit i prerë

Nëse dikujt i pritet dora në ëndërr, kjo tregon se ai e braktis namazin ose se personi të cilit i pritet dora do të shpëtojë nga nevoja për shkak të pasurisë që do të arrijë, ose do të pendohet dhe do të kërkojë falje. Prerja e tërthortë e duarve dhe e këmbëve të tij është shenjë e një defekti në fenë e atij personi. Prerja e organit gjenital është një shenjë se brezi dhe pasardhësit janë prerë, ose se rehatia e familjes është zhdukur për shkak të emrit të familjes. Prerja e hundës dhe e veshëve është shenjë krimi dhe faji, e ndonjëherë varfëri, prerje nevojash dhe lajmesh. Prerja e gjuhës është një shenjë se provat janë anuluar ose se një person që do të mbajë gjuhën e tij nga lypja do ta lëndojë atë. Nëse një person sheh se i janë prerë gjymtyrët në ëndërr, ai udhëton, lë disa anëtarë të familjes ose fëmijë ose familjen e tij në qytetin e tij.

Lexo: 66