Duke parë akumulimin dhe shumëzimin në një ëndërr

Të shohësh që ajo i mbledh flokët së bashku në ëndërr,
cilësohet si mall i dobishëm. Të shohësh se i ke rritur flokët që i ke mbledhur diku, është shenjë e humbjes së pasurisë.

Nablusî (rh.a.) ka thënë:
Të shohësh diçka të grumbullohet dhe të shumohet në një ëndërroni, "Ti e do shumë pronën
" Me shenjën e ajetit të mësipërm, tregon se ai dëshiron të grumbullojë pasuri dhe është i pangopur për të.

Të shohësh diçka të grumbullohet dhe të shumëzohet tregon se ai dëshiron të grumbullojë pasuri dhe është i pangopur për të. ai dëshiron të grumbullojë pasuri dhe e do atë.

Lexo: 83