Të shohësh gjëra të buta në ëndërr

Butësia e rrobave dhe e produkteve ushqimore nënkupton mirësinë dhe bollëkun, jetesën e mirë dhe të këndshme, toka e butë tregon lumturinë në këtë botë dhe ahiretin, toka e fortë tregon mjedise negative, toka e butë tregon inteligjencën dhe fuqinë e kujtesës, butësia e rrobave dhe e produkteve ushqimore tregon mirësi dhe bollëk.

/p>

Lexo: 122